I somras ändrade Transportstyrelsen längd- och vikttabellen för BK1 så att en treaxlad dragbil får väga 28 ton istället för tidigare 26 ton, förutsatt något förlängda axelavstånd och justerad placering av vändskivan. Med nya 28 ton på dragbilen och oförändrade 24 ton på trailerns tre axlar ökar ekipagets totalvikt från 50 till 52 ton.

Marginellt längre

– Ekipaget måste ha en totallängd på minst 14 meter. Det är endast marginellt mer än ekipagens tidigare totallängder. Ökningen i tjänstevikt är minimal och bränsleförbrukningen är i stort sett oförändrad. Den ökade nyttolasten ger cirka sju procents högre produktivitet, säger Henrik Johansson, påtagligt glad över denna extra kapacitet.

Janne Ivarsson på Kolstad Försäljning berättar att schakttrailerns balja är densamma som tidigare. Däremot är ramen och bakpartiet nytt. På dragbilarna, i detta fall Volvo FH, har axelavstånden justerats. Det innebär i detta fall att klassiska 3,90 meter längd mellan bilens första och andra axel har utökats med ett par decimeter.

Ytterligare bil på gång

Hos Volvo Truck Center i Mölndal är det Andreas Neve som har hjälpt till att ta fram 28-tonsbilen. Hittills har det blivit två sådana, men snart blir det ytterligare en. Principen blir densamma, fast denna gång handlar det om ett ekipage på 58 ton istället för tidigare 56 ton och med en total längd på 17 meter.

Det är ett väl avvägt finlir bakom de nya ekipagen. Det senaste av 52-tonsekipagen har styrbar bakre axel. Det har tillfört vikt, med det kompenseras av att stålkonstruktionen har slimmats. En display i hytten visar hur vikten fördelas mellan dragbilen och trailern, vilket gör det enklare att optimera lastningen.

Bibehållen flexibilitet

Henrik Johansson är inte låst till att använda de nya schakttrailrarna till de nya dragbilarna.

– Om vi exempelvis har en bil på service kan vi använda en vanlig 3,90-bil. Enda skillnaden är att vi då tappar den extra lastkapaciteten, förklarar han.

Janne Ivarsson gläds över samarbetet med Claes Pettersson Åkeri och Volvo Truck Center.

– Det betyder mycket för åkeriers effektivitet att kunna utveckla lösningar och kombinationer som ger mervärden. I detta fall ger det påtagliga vinster för både ekonomi och miljö, framhåller han.

Startade på 1880-talet

Claes Pettersson Åkeri är tveklöst ett av Sveriges mest anrika. Kanske är det rentav landets äldsta nu verksamma åkeri. Alltsammans startade på 1880-talet då Rid-Olsson, kusk hos köpmannafamiljen Dickson i Göteborg, valde att starta eget. Senare sålde han till Petter August Pettersson, vars son Claes Leopold Pettersson tog över åkeriet 1911.

År 1950 övertogs åkeriet av Henrik Johanssons far Carl-Gustaf, farfar Carl Johansson och några till. Farfar Carl hade en bakgrund som åkare samt häst- och kreaturshandlare. Efter några år blev Carl-Gustaf ensam ägare till företaget. Idag är det Henrik Johansson som är vd och han äger företaget tillsammans med sin far. Även nu på sitt nittiofjärde levnadsår kommer Carl-Gustaf Johansson till åkeriet varje dag. Han är även engagerad i systerbolag inom bland annat maskintjänster och fastigheter.

Mycket har förstås hänt sedan Carl Johansson startade sitt första åkeri 1923. Då användes hästkrafter i ordets rätta bemärkelse.

– När min far var ledig från skolan körde han häst i farfars åkeri. Prissättningen var enkel. Tre kronor i timmen fördelades så att en krona gick till hästen, en till kusken och en till åkaren, berättar


Henrik Johansson.

Utgår från Ringön

I mitten av 1950-talet flyttade det till industriområdet Ringön i Göteborg och platsen har varit åkeriets utgångspunkt alltsedan dess.

– Vi jobbar uteslutande lokalt, så det är Göteborg som är vår hemmamarknad. Till största delen är vi ett anläggningsåkeri, men vi har även en distributionslinje i Göteborgs norra skärgård, berättar Henrik Johansson.

Idag har åkeriet ett 15-tal bilar fördelade på schaktekipage, lastväxlare, kranbilar och distributionsbilar.

– Antalet och sammansättningen av bilar har gått upp och ned genom åren i takt med att marknaden har förändrats. Just nu är det en god marknad för anläggningstransporter.

”Det är kul!”

Det är inte bara åkargenerna som gått i arv. Henrik Johansson är reservofficer, precis som sin far. Även farfar var befäl. Då och då hoppar Henrik Johansson själv in i bilarna, bland annat in vid sjukdom och semestertider. Han beskriver sig som ”rätt skicklig kranbilschaufför” och tycker att sådana körningar roar honom extra mycket.

På frågan om vilken som är hans främsta drivkraft ger Henrik Johansson ett lika snabbt som tydligt svar:

– Jag tycker att det är kul! Jag gillar att leda verksamheter och uppskattar företagandet. Det är kanske naturligt eftersom jag är född in i detta, tillägger han.