Bestämmelserna kommer att heta NSAB2015 och kommer att finnas tillgängliga på Transportindustriförbundets hemsida på engelska och på svenska.

– Vi kommer även att publicera versioner på danska, finska och norska. Bestämmelserna kommer att finnas tillgängliga att ladda ner i PDF-format utan kostnad, säger Transportindustriförbundets VD Göran Arkler.

Transportindustriförbundet uppmanar alla speditörer och andra användare av NSAB2000 att från och med den 1 januari 2016 tillämpa dessa nya bestämmelser som vi ser som en uppdatering och anpassning till rådande verksamhetsförhållanden idag.