En AI-lösning för smartare sågning av timmer och nya, biobaserade material – nu möts digitalisering och skogliga innovationer för femte året i Forest Business Accelerator som genomförs av BizMaker, SCA, RISE Processum och IBM. I år finns bolag från Israel och Australien med bland de utvalda. 

– Västernorrland ska vara ett skogligt utvecklingskluster inte bara i Sverige, utan på den internationella kartan, säger Pelle Berglund, affärsrådgivare på BizMaker och projektledare för Forest Business Accelerator.

Inför den femte omgången av Forest Business Accelerator öppnade BizMaker upp inbjudan för startups från hela världen. Intresset har varit stort, med omkring 15 case som konkurrerat om den handfull platser som acceleratorn erbjuder.

– Det ska bli riktigt spännande att se vad denna omgång resulterar i. Forest Business Accelerator är ett bra exempel på initiativ där våra styrkeområden inom skog och digitalisering och hur olika aktörer samverkar sätter Västernorrland på den nationella och nu även den internationella kartan, säger Maria Lidgren, tillväxtchef på Region Västernorrland.

Ett svenskt och två internationella bolag kommer nu att påbörja programmet. Två av dem arbetar med innovationer som rör nya, biobaserade material från skogsråvara.

– Det handlar om nanocellulosa och material som kan ersätta plaster. Vi ser att produkterna ger intressanta möjligheter och kan bidra till ett grönare samhälle, säger Pelle Berglund på BizMaker.

Det tredje bolaget Taigatech har utvecklat en AI-teknik som med hjälp av kameror kan identifiera enskilda timmerstockar hela vägen genom sågverket, och dessutom bidra till bättre resursutnyttjande. I dag kasseras stora volymer virke, men med Taigatechs lösning kan sågverket optimera sågningen av enskilda stockar – med hänsyn till skador, kvistar och andra oregelbundenheter i virket – och därmed öka resursutnyttjandet.

– Vi sökte till acceleratorn för att fortsätta bygga upp vår kunskap om branschen, få nya kontakter och verifiera vår lösning. Vi ser fram emot coachning både vad gäller affärsutveckling och vårt team, där till exempel jämställdhet är något vi jobbar med, säger Erik Dahl, medgrundare av Taigatech.

Nu väntar en åtta månader lång utvecklingsresa med syftet att finjustera idéer, utveckla affärsmodeller och komma närmare marknaden. BizMaker bidrar med rådgivning, affärsutveckling och kontakter tillsammans med partnerbolagen SCA, RISE Processum och IBM.

– Det ska bli spännande att dra igång igen, och inspirerande att få sätta sig in i de idéer, produkter och koncept som de här bolagen utvecklat. Vi partnerbolag har ett väloljat maskineri. Resultaten från tidigare år visar också att vår matchning mellan industri och startups fungerar, säger Magnus Viström, innovationschef på SCA.

Nytt för i år är också att Forest Business Accelerator fått ett systerprogram i Future Industry Accelerator. Möten mellan deltagarna öppnar för en ny nivå av kontakt- och erfarenhetsutbyten.