En av motorerna är en 1,3-liters bensindriven Atkinsonmotor, en motortyp som normalt används i särskilda hybridmotorer. Atkinson-motorn har bland annat högre kompression än brukligt (13,5:1), vilket ger högre expansionsförhållande och lägre avgastemperatur.

Genom att dessutom utnyttja andra innovationer, såsom en insugport med en ny form av virvelkammare, kyld återcirkulering av avgaserna samt ett avancerat ventilstyrningssystem (VVT-iE – Variable Valve Timing-intelligent Electric) får den nya motorn en maximal termisk verkningsgrad på 38 procent, vilket är på toppnivå bland massproducerade motorer. I kombination med stopp/start-teknik och andra funktioner ger det omkring 15 procent bättre bränsleeffektivitet jämfört med dagens fordon.

Toyota har också, tillsammans med Daihatsu, utvecklat en 1,0-liters bensinmotor med en maximal termisk verkningsgrad på 37 procent, med hjälp av samma typ av insugsport, kyld återcirkulering av avgaserna och ett högt kompressionsförhållande. I kombination med stopp/start-teknik och andra tekniker för minskning av bränsleförbrukningen gör detta att bränsleeffekt<->iv<->iteten med denna motor kan förbättras med upp till 30 procent.