Etebra Maskin & Vagn AB bildades 1999 av Håkan Hallin med huvudfokus på vagnar och gödselspridare. Företaget är stationerat i Huskvarna. Etebra har sedan starten varit generalagent och importör av kvalitetsvagnar från Richard Western.

Företaget utvecklar även egna vagnar under varumärket MOVA. Försäljning sker genom återförsäljare inom lantbruks- och entreprenadbranschen runt om i landet, däribland flertalet återförsäljare för John Deere.

Etebra Holding AB företräds av Carl von Celsing, som även driver lantbruk på Rossviks säteri utanför Eskilstuna, samt företagsgruppen Kvalitena Industrier AB, som har starka ägarintressen i den gröna näringen.

– Vi är mycket glada att fått möjligheten att förvärvat Etebra Maskin & Vagn.

Etebra har haft en stabil och god utveckling genom åren. Med den storleksrationalisering som sker inom framförallt lantbruket, kommer transporterna att öka och med det ökar kraven på anpassade och säkra vagnar. Vi är därför övertygade om att det finns en stor potential för en fortsatt god utveckling för Etebra, säger Carl von Celsing.