Det var vid en samling i norska Kongsberg som den nya typen av tjockleksmätning förevisades. En teknik som förenklar och gör dessa arbetsmoment säkrare.

Seminariet avslutades med en praktisk demonstration på den nya sträckningen FV72, som sträcker sig från E134 och ner till Darhu. I samband med asfaltsläggningen före sommaren hade provreflektorer lagts ner i asfalten – och utmaningen var given: lokalisera dem och utför mätning av asfaltstockleken.

Rätt tjocklek

Tjockleksmätaren MIT-Scan 3T mäter tjockleken mellan översta lagret av ytskiktet och ned till reflektorn. Det handlar om millimeterprecision och tekniken bygger på så kallad pulsinduktionsmetoden.

Det genereras ett magnetiskt fält genom att ström skickas genom spolen i sonden. Sonden körs eller förs sakta över reflektorn.

När strömmen bryts och magnetfältet plötsligt försvinner uppstår istället en virvelström, en form av cirkulerande ström, under själva sonden.

Detta sekundära kraftfält dör ut inom loppet av ett par hundra mikrosekunder. Det är en mycket kort tid, men fullt tillräcklig för att mäta tjockleken. Operatören ser hela händelseförloppet med hjälp av ljudsignaler, vibrationer, samt i realtid på sin display.

Hitta kablar

När det gäller kabelsökaren så fungerar den på det viset att magnetiska strömfält detekteras. Det gäller från såväl strömkablar med 50 Hz frekvenser, som radiosignaler i långvågsområdet. Kabelsökarna som visade heter CableBuster och CB DiffAnt. Båda dessa arbetar i första hand med befintliga naturliga signaler.

Men i de fall dessa är för svaga, kan en sändare, en stavformad apparat som heter CableAnimator, placeras över kabeln och helt enkelt förstärka signalen.