Det råder ingen tvekan om att pandemin har påskyndat användningen av ny teknik, från att vara ett alternativ till att bli ett måste inom logistikföretagen då den globala logistikmarknaden kommer att växa. Under kalenderåret 2021 beräknas denna marknad öka med mer än 17 procent jämfört med föregående år och fram till 2028 är den förväntad ökningen 6,5 procent.

Ett behov som har kommit i förgrunden för logistikföretagen är synligheten i leveranskedjan eller synligheten under transport. Många aktörer inom logistiksektorn hade därför redan innan pandemin börjat investera i smarta tekniker som artificiell intelligens (AI) och robotik utifrån att kunna hålla jämna steg med den ökande efterfrågan på snabba leveranser samt en snabb tillväxt av e-handel. Genom pandemin har det tydligare avslöjats svagheter i de nuvarande leverantörskedjorna med plötsliga nedstängningar och internationella gränsstängningar. Det har saknats spårbarhet för varor i hela leveranskedjan i realtid, vilket har lett till oönskade förseningar. När försändelserna har lämnat lagren har slutkunderna haft en begränsad synlighet när det gäller sina paket.
Synligheten i leveranskedjan i realtid kan ta itu med dessa utmaningar och visa sig vara en betydande differentierare för logistikaktörerna globalt. Även om implementeringen av molnteknik är ”top of the mind” för de ledande inom teknik, har brådskan att påskynda implementeringen ökat mitt i covid-19-hälsokrisen.

Av den anledningen har även efterfrågan på robotsystem som levererar varor (goods-to-person eller G2P) accelererat avsevärt till följd av pandemin. Den efterfrågan beräknas fyrdubblas under de närmaste två till tre åren för att hjälpa till med behovet av social distansering även i framtiden, vilket kommer att innebära för de allra flesta aktörerna i logistikbranschen att en process påbörjas där hela logistiksträckan automatiseras med AI och robotik för bättre kundupplevelser.

Enligt analytiker- och konsultföretaget Gartner planerar mer än 50 procent av produktbaserade organisationer att investera i synlighetsplattformar för leveranskedjan i realtid.