Inom ett år ska tunga fordon för godstransporter kunna ladda el vid en ny station på Västerslätt i Umeå. Umeå Energi har i samverkan med Umeå kommun, INAB och Biofuel region beviljats medel för att bygga en snabbladdstation för ellastbilar. Planeringsarbetet är redan igång och målsättningen är att den nya laddstationen skall vara klar senast i september nästa år.

Laddstationen kommer att byggas på Godsvägen i Umeå, strategiskt placerad nära länsväg 363 och västra kringfartsleden, en viktig knutpunkt för lastbilstrafik.

I området intill laddstationen finns Umeås kombinerade lastbils- och tågterminal som drivs av det kommunala bolaget INAB.

-Laddpunkten är utmärkt placerad för gods som transporteras med en kombination av lastbil- och tåg och skapar goda möjligheter för helt elektrifierade logistikkedjor, säger Daniel Rönnberg, affärsutvecklare hos INAB

Satsningen är ett samarbete mellan Umeå Energi som elnätsägare, med fordonstillverkare, åkerier, logistikföretag, INAB och Umeå kommun.

Laddstationen kommer att vara publik, det vill säga allmänt tillgänglig. Den utrustas med två 350 KW laddare med möjlighet till fyra laddpunkter på 175 KW, i första hand avsedd för tung trafik. Inledningsvis kommer tillgängligheten på laddarna att vara hög vilket också möjliggör publik snabbladdning för personbilar.