Stefan är 42 år gammal och har lång yrkeserfarenhet av både entreprenad- och jordbruksmaskiner. Under yrkeskarriären har han arbetat med maskinentreprenad, som maskinförare inom jordbruket och med egen jordbruksrörelse.

Under många år jobbade han dessutom med maskinförsäljning, både till entreprenadbranschen och till jordbruket. Men sedan maj är det försäljning av Merlo teleskoplastare till både entreprenad och jordbruk som gäller, då Stefans långa och breda erfarenhet blir en resurs för Merlos kunder.

Stefan Johansson är placerad vid Hüllerts huvudkontor i Vara.