Cramo AB tillsätter Erik Rowland som ny regionchef för bolagets verksamhet i Stockholm. Rowland ersätter Christer Hernvall som går in i en ny roll fokuserad på organisations- och verksamhetsutveckling inom enheten.

Erik Rowland, 41, har en MBA från Mgruppen och ett mångårigt förflutet inom Cramo. Han har under de senaste åren haft en rad olika roller i ledande befattning – senast som distriktschef i regionen och dessförinnan som chef för områdena Byggmaskiner, Lift & Anläggning och försäljning.

Tillträtt tjänsten

Erik Rowland tillträdde tjänsten som regionchef 22 mars 2021 och kommer att rapportera till Cramo ABs vd Henrik Norrbom och ingå i bolagets ledningsgrupp.