– Skogen är Sveriges viktigaste resurs i omställningen mot en bioekonomi. Skogforsk har en central roll att leda utvecklingen mot ett skonsamt skogsbruk med hög produktivitet, säger Göran Örlander.

Göran Örlander efterträder Herman Sundquist, som tidigare i år lämnade posten i samband med att han tillträdde som generaldirektör för Skogsstyrelsen. Under tiden fram till årsmötet har Göran Örlander lett styrelsens arbete i rollen som vice ordförande.

Göran Örlander är strategi, hållbart skogsbruk på Södra skogsägarna, jägmästare och skoglig doktor och har en bakgrund inom Sveriges Lantbruksuniversitet, Linneuniversitetet och Skogsstyrelsen.