Maskinsensorn har höjdindikering med lodfunktion och även indikering av skevning i sida. Tillverkare är Geo Fennel och leverantör i Sverige är Thifab AB Laser & Geodesi.