Planerna på en rikstäckande försäljning fortsätter, vilket skulle ge bolaget en väsentlig ökning av sålda maskiner. Avtalen har på grund av olika anledningar dragit ut på tiden och bolagets tidigare ansträngningar och ambitioner att få till återförsäljare tar längre tid än antaget.

Förutsättningarna för bolaget och marknaden har kraftigt ändrats senaste 12 månaderna och Abelco befinner sig i en stark konsolideringssituation.