Av rapporten framgår bland annat följande:

Utvecklingen på fordonsmarknaden är positiv både för personbilar och lastbilar. BIL Sweden håller fast vid sin prognos för i år på 305 000 personbilar och 42 000 lätta lastbilar. Under 2013 nyregistrerades 270 000 personbilar och 37 000 lätta lastbilar.

Personbilsmarknaden inom EU ökade med sex procent jan-aug i år. Lätta lastbilar ökade med elva procent och tunga lastbilar över 16 ton ökade med tre procent inom EU under samma period.

Fordonsindustrin är en av våra viktigaste näringar och svarade under 2013 för elva procent av den totala svenska varuexporten och för 13 procent av industriinvesteringarna.

– Fordonsmarknaden har utvecklats mycket starkt hittills i år och 2014 kommer, om våra prognoser slår in, att bli det sjätte bästa året någonsin för personbilar och det tredje bästa för lätta lastbilar. Det är en glädjande utveckling som är bra för både tillväxten och jobben i Sverige, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.