OKQ8 Trelleborg är en helt nyöppnad station som ligger i anslutning till den vältrafikerade Maglarpsrondellen. Stationen är landets sjätte hållbara drivmedelsstation – helt miljöoptimerad och nästintill självförsörjande på el.

– Vi är otroligt stolta över att fortsätta bygga ut vårt hållbara stationsnät. Vi vill underlätta för människor i rörelse, och att vi dessutom kan hjälpa dem att göra hållbara val känns extra roligt. OKQ8 Trelleborg är en toppmodern station med bra placering som gör den lättillgänglig för såväl trelleborgsbor som boende i omnejd, säger Roger Blomstrand, Head of Retail Sales på OKQ8.

OKQ8 Trelleborg är byggd med maximal användning av hållbara material. Man har exempelvis använt sig av träbalkar istället för stålbalkar som binder CO2och kräver mindre energi invändigt. Genom att förse stationen med sedumtak och solceller i kombination med bergvärme och frikyla är stationen i princip självförsörjande vad det gäller energi. En ny laddningsstolpe för elbilar har även installerats för att tillgodose behovet av det ökande antalet elbilar som används idag.