Peter Stålnacke utgår, precis som Christian Liliendahl, från företagets kontor i Zakrisdal, Karlstad.

GPS-Specialisterna arbetar med service och support, etablering av GPS på arbetsplatser, konfigurering av maskiner för maskinstyrning och modellbyggande.

Peter Stålnacke har lång branschvana och kommer närmast från Strabag/Oden där han arbetat som mängdreglerare och mätchef de senaste sju åren.