Som vanligt när Scania lanserar något så är det noga förberett och genomtänkt. De tre ledorden för motorerna är styrka, robusthet och produktivitet.

Till den senare av ledorden, alltså produktivitet, kan vi alldeles säkert räkna in en starkt reducerad bränsleförbrukning. Det talas från tillverkarens sida om en minskning på 7-10 procent i förhållande till tidigare modeller, samt beroende på storlek.

Den nya V8:an lanseras således i tre styrkor; stark, starkare och nästan starkast. I branschen vill säga. Den ”mindre” motorn levererar 520 hästkrafter, mellanmotorn 580 och den starkaste, precis som tidigare generation toppmotor från Scania, 730 hästkrafter.

– Den nya V8-generationen representerar det yttersta inom Scanias motorkompetens och svarar väl mot utvecklingen med tyngre och längre fordon för ökad transport- och miljöeffektivitet, säger Alexander Vlaskamp, Senior Vice President, Sales & Marketing, Scania Trucks.

Låga utsläpp

De nya V8-motorerna kännetecknas av tekniska lösningar som bidrar till reducerad vikt, ökad tillgänglighet och sänkt förbrukning med 7-10 procent.

– I skiftet till smartare transporter är fordonskombinationer med högre tågvikter en viktig faktor. Det är också anledningen till den trend vi ser med ökad efterfrågan på mer kraftfulla lastbilsmotorer, säger Alexander Vlaskamp.

Scanias V8-motorer har alltid bidragit till högeffektiva transportlösningar med fokus på lägsta Co2 per tonkilometer tack vare att färre lastbilar behövs för att utföra en given mängd transportarbete.

Framkant

Allt sedan Scania introducerade sin första V8 för snart 50 år sedan har den varit en favorit bland krävande premiumkunder.

Det har förvisso funnits andra högprestandamotorer, men ingen har levererat kraft, charm och robusthet nog för att mejsla ut den ikoniska position Scanias mullrande V8-motorer har bland erfarna chaufförer runt om i lastbilsvärlden.

Men till skillnad från andra legendarer vilar den inte på lagrarna utan fortsätter att utvecklas och att ligga i absolut framkant när det gäller produktivitet, körglädje och attraktionskraft.