Andreas Davidson har utsetts till ny General Manager för Zeppelin Rental Sverige. Verksamheten står inför en kraftfull expansion som innebär ett betydligt bredare maskinutbud och starkare geografisk närvaro under de kommande åren.

Andreas Davidson är 49 år och har lång erfarenhet av uthyrningsverksamhet i Sverige. Han kommer senast från Skanska-koncernen där han de senaste sju åren varit affärsområdeschef för Skanska Rental AB och ansvarat för uthyrning av bland annat tornkranar, bygghissar, kraftförsörjningsanläggningar samt entreprenadmaskiner i södra halvan av Sverige. Innan dess arbetade inom Skanskas inköpsledning i rollen som Logistikchef. Den nya rollen som General Manager för Zeppelin Rental tillträdde han 1 mars.

Sortiment breddas

Den närmaste tiden innebär att sortimentet ska breddas och närvaron ska öka. Erfarenheten från sina tidigare uppdrag inom maskinuthyrning och logistik tar han med sig vidare.