Berco har en mångårig tradition av tillverkning av påbyggnationer för fordon av alla slag. Bercos huvudsakliga verksamhet är att utveckla och tillverka transportskåp för lätta transportbilar. Bercos största kund är Volkswagen Transportbilar. Samarbetet med Volkswagen har bland annat utmynnat i skåpkonceptet VolyMax, vilket säljs över hela Sverige genom Volkswagens rikstäckande återförsäljarnät.

– Det är ett spännande uppdrag säger Andreas Fälth. Berco är ett intressant företag med starka produkter med en enorm kundfokus. Jag kommer fortsätta att vårda Bercos starka varumärke.

Fälth tillträdde sin tjänst den 2 mars och är placerad i Trelleborg.

– Fälth kommer att tillföra mycket värdefull kunskap inom såväl försäljningsutvecklingen samt nya marknadserbjudande för Berco, säger Jim Wallström, VD.