Från och med den 12 mars har Göteborgs hamn regelbunden direkttrafik till Sydafrika och Oceanien. Det är det norska rederiet Höegh Autoliners som startar upp den nya linjen som kommer att avgå från Göteborgs hamn varannan vecka.

Nu kan alltså Sydafrika och Oceanien läggas till på hamnens direktlinjekarta. Den nya linjen kommer att trafikera Göteborgs hamn varannan vecka med start den 12 mars. Vid slutdestinationen Auckland i Nya Zeeland vänder fartyget tillbaka till Göteborg – då via hamnar i östra Asien. Det innebär i sin tur nya, utökade möjligheter för svenska importkunder att skeppa gods till Sverige och Skandinavien. Med de nya anlöpen kan godset också ansluta till andra globala marknader via hamnar på kontinenten.

Direktlinjer är viktiga för industrin eftersom godset inte behöver lastas om under transporten till sin slutdestination. Det gör att godset kommer fram på ett snabbt, tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt, med minsta möjliga miljöpåverkan.

Störst i klassen
Höegh Autoliners opererar idag världens största PCTC-fartyg* med kapacitet på motsvarande 8,500 bilar. Fartygen har 14 våningar med en total yta på över 70 000 kvadratmeter – motsvarande cirka 13 fullstora fotbollsplaner. Från Göteborg förväntas dessa fartyg frakta gods som personbilar, tyngre fordon och anläggningsmaskiner. Även projektlaster som exempelvis generatorer, stationära industrimaskiner eller annat väldigt skrymmande gods av udda sort kommer att kunna hanteras.

Höeghs fartyg kommer att anlöpa Göteborgs hamns transoceana bil- och roroterminal, och det är terminaloperatören Logent Ports and terminals som kommer att sköta godshanteringen. Scandinavian Shipping Logistics är linjeagent för Höegh Autoliners i Sverige.

*Pure Car and Truck Carrier.