— Vi tror mycket på samarbetet. Gersvang Maskiner är ett känt företag i Danmark som täcker hela landet och har bra kapacitet för försäljning, service och reservdelar, berättar Håkan Bergh, produktchef för Slagkraft.

— Gersvang Maskiner har dessutom en lång erfarenhet och en etablerad kundbas med entreprenörer inom både väg och järnväg samt kommuner vilket är rätt målgrupp för oss, säger Håkan.

Cranab är Skandinaviens ledande tillverkare av vägröjningsmaskiner under varumärket Slagkraft. Slagkrafts produkter består av motorpaket, kranar och röjningsaggregat för effektiv röjning av gräs, sly och buskar i diken och slänter kring vägar. Slagkrafts system för vägröjningsmaskiner är ett av Skandinaviens mest sålda och modellerna används i det professionella segmentet inom vägröjning. Produkterna används ofta på väghyvlar och hjullastare men även traktorer.

Gersvang Maskiner med säte i Karlslunde utanför Köpenhamn är ett företag med 20 års erfarenhet av maskiner och utrustning inom underhåll av gator, vägar, järnvägar och ytorna omkring dem. De kommer nu att utveckla den danska marknaden med Slagkraft.

— Det känns mycket roligt att vi fått förtroendet att bli återförsäljare för Slagkrafts produkter. Cranab är ett professionellt företag och Slagkraft är ett erkänt varumärke med robusta och driftsäkra produkter som kompletterar vårt utbud inom underhåll av gator, vägar och järnvägar, säger Bent von Müllen, försäljningsansvarig på Gersvang Maskiner.