I sitt senaste utförande använder den enbart SCR-teknik för efterbehandlingen och förväntas därmed bli ett starkt alternativ för många kunder, inte minst fjärrbilsåkare som prioriterar låg dieselförbrukning.

− Framgångarna med 13-litersmotorn i 410-utförande med enbart SCR har sporrat oss att gå vidare längs det spår som innebär minskad komplexitet och sänkt diesel<->förbrukning, säger Joel Granath, chef för Scanias produktledning på lastbilssidan. Våra kunder har nu 18 varianter av Euro 6-motorer att välja bland. Det ger unika möjligheter att skräddarsy drivlinan för optimala prestanda, oavsett körfall och applikation.

Passar i ramen

Tack vare att Scanias ingenjörer har löst utmaningen att trots hög effekt uppfylla den tuffa emis<->sions<->lagstiftningen med enbart SCR, får kunderna både ökad valfrihet och okomplicerade lösningar. Den nya motorvarianten – DC13 147 – fordrar varken turbo med variabel geometri eller EGR-kylare.

– Precis som den extremt bränslesnåla 410-hästare som kom ifjol är den här motorn idealisk inte minst för europeiska fjärrbilskunder som prioriterar låg förbrukning men inte vill göra avkall på vridmoment och förarkomfort, deklarerar Joel Granath. Enligt våra egna beräkningar ska den i en Scania Streamline, allt annat lika, ge en bespar<->ing på omkring 1 procent diesel jämfört med företrädaren med både EGR och SCR.

Motorer med enbart SCR-teknik fordrar i gengäld mer AdBlue. I Scanias fall handlar det i normalfallet om i snitt sex procent av dieselförbrukningen medan motorer med EGR och SCR normalt nöjer sig med att addera tre procent.

För den som önskar få med sig optimalt stor mängd diesel erbjuder Scania ett brett urval av AdBlue-tankar, bland annat särskilda lösningar som på ett intelligent sätt utnyttjar ledigt utrymme på insidan av ramen.

Viktbesparing

Det nya motoralternativet har, precis som föregångaren, en klart imponerande vrid<->moment<->karaktär; det maximala momentet är på hela 2 350 Nm och finns tillgängligt redan från 1,000 r/min, vilket innebär mycket god körbarhet.

− Vi är övertygade om att Scanias 450-motor med enbart SCR blir en attraktiv driv<->källa på marknaden, säger Joel Granath. Att använda enbart SCR för efterbehand<->lingen har visat sig leda till lägre för<->bruk<->ning, dess<->utom innebär det en viss viktbe<->sparing.

− De Euro 6-kunder som har fördel av att kunna köra med upp till 100 procent bio<->diesel ska i stället sikta in sig på den särskilda version av Scanias 450-motor som är anpassad för det. I den versionen används som tidigare både EGR och SCR för efterbe<->handlingen.