Fordonsbranschen är under förändring och tester och provning sker alltmer agilt. Nu öppnar AstaZero världens längsta inomhusbana för provning av aktiva säkerhetssystem och självkörande teknologier för alla typer av fordon. Här kan fordonsaktörerna genomföra tester dygnet runt, 365 dagar om året med repeterbart ljus och underlag.

AstaZero är världens första fullskaliga oberoende test- och demonstrationsmiljö för framtida trafiksäkerhet. Nu utökar AstaZero sitt erbjudande med världens längsta inomhusbana. 700 meter lång och 40 meter bred. I slutet av april invigs AstaZero Dry Zone.

Fordonsindustrin genomför miljontals tester varje år. Repeterbara miljöer är en grundläggande förutsättning för att säkerställa att testresultaten visar rätt.

Inomhusbana i Sverige

Branschen har efterfrågat en längre inomhusbana i Sverige i flera år. Och när pandemin slog till och reserestriktionerna försvårade för branschen att genomföra sina viktiga tester accelererade behovet ytterligare och planerna om den nya banan skyndades på.

AstaZero Dry Zone kan jämföras med en väldigt upplyst hangar. Här kan tester genomföras om och om igen i samma ljus och med samma underlag oavsett tid på dygnet eller dag på året. Fokus ligger på aktiva säkerhetssystem och självkörande teknologier men även fordonsdynamisktestning så som bromsprestanda kommer genomföras på den nya banan.

AstaZero ligger i Hällered, strax utanför Borås, och satsningen stöds av Västra Götalandsregionens program för hållbara transporter med 10 MSEK.