Det var i mitten av oktober som den nya sträckningen invigdes under högtidliga former. Det har varit ett omfattande byggprojekt som inleddes 2013. Det består av 17 kilometer motorväg som fått en helt ny sträckning.

När den nya vägen nu har invigts är det motorväg hela sträckan mellan Göteborg och Ulricehamn. Längs med nya riksväg 40 har tretton nya broar och en 400 meter lång tunnel byggts.

Snäv tidsplan

Den 17 kilometer långa sträckan i Ulricehamns kommun har delats in i tre vägentreprenad och en installationsentreprenad. Entreprenaderna inleddes våren 2013 och arbetet med de tre etapperna har pågått parallellt, vilket bidragit till att projektets relativt snäva tidsplan kunnat hållas.

– Det har varit en häftig resa att under två år och åtta månader gå från obruten terräng till högklassig motorväg. Vi har haft ett riktigt bra team på plats som jobbat hårt med involvering, vilket i stort handlar om att ta tillvara på och dela med sig av all den kunskap som finns i projektet redan från ett tidigt stadie.

– Detta har effektiviserat produktionen och positivt vänt siffrorna för antalet olyckor, kvalitet, lönsamhet, skapat glädje med ökat ansvar och engagemang. Jag känner mig mycket stolt över resultatet, säger Daniel Jägrud projektchef på Veidekke, en av entreprenörerna i väg 40-projektet.

Besiktningar

Gunnar Jellbin, projektledare på Trafikverket, uttalade sig strax innan trafikstart.

– Innan trafiköppningen den sjuttonde oktober ägnar vi oss åt förberedande besiktningar av broar, räcken, viltstängsel och mycket annat för att säkerställa att vägen är redo för trafik. Därefter genomför en oberoende besiktningsman en besiktning av vägen och i november, när trafiken varit igång i ett par veckor, genomför vi en slutbesiktning.

Markförutsättningarna varierar längs med vägsträckningen. I Ätradalen finns exempelvis lerskikt som innebär att samtliga broar i området har pålats. Vägbankarna i detta område har även försetts med överlast för att trycka ihop lerskikten och förebygga sättningar i marken.

Nya trafikplatser

I projektet har det anlagts tre nya trafikplatser; Hökerumsmotet, Ulricehamnsmotet och Hössnamotet. Dessutom ingår tretton broar av olika typ samt en tunnel, Ulricehamnstunneln, med två separata tunnelrör vid Gäla, för sträckan mellan Hede och Vist.

Trafikverkets entreprenörer har byggt olika typer av broar i projektet, bland annat balkbroar och samverkansbroar. I projektets längsta bro, den drygt 320 meter långa Dalbron i västra delen av Ätradalen, valde entreprenören att bygga en betongbro eftersom den är kostnadseffektiv att både bygga och underhålla.

Smalare gammal väg

I tunneln har även rörelsedetektorer som bland annat indikerar långsamgående trafik monterats. Kamerautrustningen ger trafikledningscentralen i Göteborg möjlighet övervaka tunneln och vid behov stänga den för trafik. Det är rörelsedetektorer som ser till att det varnas för långsamgående trafik. Det är särskilt motiverat eftersom tunneln delvis består av lutande partier.

Arbetet med gamla riksväg 40 tar vid när den nya invigts.

– Nästa år skall vi lägga slitlagerbeläggning på motorvägen. Redan i år tittar vi på vad vi skall göra med gamla väg 40, även om dessa inte utförs förrän 2017. Gamla väg 40 är i vissa partier för bred och kan behöva smalnas av, säger Gunnar Jellbin.