CB DiffAnt fungerar överallt inklusive nära starka långvågsändare i det egna arbetsfrekvensområdet. Den differentiella antennanordningen, i form av en stav med två motsatt riktade antenner, undertrycker direkta radiosignaler, men fångar upp dem indirekt via närliggande kablar och utnyttjar dem till att lokalisera kablarna.

Den mindre CableBuster fungerar bra i Norge och merparten av Sverige. Signalen från den tyska långvågsändaren DCF39 vid Magdeburg, som sänder fjärrstyrningssignal till gatubelysning och liknande, är mycket stark i Danmark och Sydsverige. Även på Sörlandet i Norge kan denna signal vara stark, särskilt på natten.

Det är inget problem for CB DiffAnt som har fördel av det, men korrigerar eventuella falska indikationer och felvisning för CableBuster som inte skiljer mellan när- och fjärrfält. Cablebuster rekommenderas därför inte söder om Svinesund.

CableAnimator är ett supplement till CableBuster och CB DiffAnt där de ”naturliga” signalerna är för svaga, t.ex. nära änden av en kabel, eller om man önskar att markera en kabel eller ett nät med en egen signal.

CableAnimator ger en kraftig, pulserande signal som kan följas upp till många hundra meter i kabeln. Den får ström från fyra AA-celler i ett vattentät batterirör. Med CableAnimator kan det inte påvisbara avståndet från en öppen kabelända reduceras med en faktor 10, till exempel från 20 till 2 meter. Den gör det också möjligt att använda CB DiffAnt som metallsökare brunnslocksökare.