Sedan i somras harNtex bytt ut 200 av sina trailers. De sista 80 nya fordonen hämtades ut i slutet av maj. Nu är den genomsnittliga trailern i flottan, som består av 700 fordon, drygt två år.

– Vi vill alltid erbjuda en hög kvalitet och då är detta en av de punkter vi arbetar med kontinuerligt, förklarar COO Jan Lundberg.

– Det är en säkerhets- och trygghetsfråga som i förlängningen hjälper oss att ge en bra service för kunden.

Installationen av GPS i trailerflottan är också något som flera kunder redan visat uppskattning över, då de känner en ännu större trygghet än tidigare när det gäller att skicka sitt gods med Ntex.

– Helt klart är att vi fått en mycket bättre optimering av fordonen samtidigt som arbetet underlättas för vår personal som arbetar med planering och dirigering. Exempelvis kan samtliga speditörer enkelt gå in i systemet och i realtid se var varje sändning befinner sig, berättar Jan Lundberg.