Nu börjar NTEX, ett av Sveriges största privatägda transport- och logistikbolag, investera i fossilfria fordon. Först ut är en helt eldriven lastbil från Volvo Lastvagnar som kommer att användas för distribution i Göteborgsregionen. Satsningen beräknas minska koldioxidutsläppen under körning med omkring 19,6 ton per år.

Under första delen av februari mottog NTEX bolagets första eldrivna lastbil, en Volvo FL Electric från Volvo Lastbilars elfordonsprogram. Lastbilen är en av de första privatägda av sitt slag i Västsverige. Deltog vid överlämnandet gjorde NTEX vd Thomas Ström, tillsammans med chauffören Krister Skogbäck och NTEX Inrikes vd Anette Yngvesson.

– Jag vet att det varit stor efterfrågan på dessa fordon och vi på NTEX är väldigt glada att kunna göra denna investering. Ellastbilen är en viktig del i vårt miljöengagemang. Målet är att vi ska använda fossilfria fordon så snart som möjligt och eldrift är ett av flera intressanta alternativ, säger NTEX grundare och vd, Thomas Ström.

Vill använda mer klimatsmarta drivmedel

NTEX är ett transportföretag i framkant och som vill minska sin miljöpåverkan bland annat genom att använda mer klimatsmarta drivmedel. Bolagets lastbilar körs sedan ett antal år med HVO-diesel och man tittar även på alternativ, exempelvis vätgas och elektrifiering.

– Vi är mycket glada och stolta över att även NTEX väljer vår helelektriska lastbil. Volvo FL Electric, som ersätter dagens dieseldrivna lastbil, minskar utsläppen till noll från avgasröret och ger en avsevärt lägre bullernivå. Det innebär positiva effekter inte bara för föraren, utan för alla som rör sig i stadsmiljön där lastbilen transporterar sitt gods, säger Ebba Bergbom Wallin, affärsområdesansvarig elektromobilitet, Volvo Lastvagnar Sverige.

Specificerad efter behov

Lastbilen som är en Volvo FL tas i bruk inom kort och ersätter ett av bolagets befintliga fordon som transporterar gods i och runt Göteborg. Ellastbilen är specificerad utifrån NTEX behov för det tänkta transportuppdraget och batterikapaciteten anpassad utefter det, för att kunna säkra att lastkapaciteten blir så hög som möjligt. Ellastbilen är även fördelaktig för den tänkta uppgiften som omfattar körningar på runt 120 km per dag. Fordonet kommer att laddas nattetid vid den nybyggda laddstationen på en av NTEX terminaler på Hisingen.

Förutom minskad miljöpåverkan innebär eldriften även lägre ljudnivåer som tillsammans med en bra arbetsmiljö i hytten kan bidra till en förbättrad arbetssituation för chaufförer och andra som verkar i närheten.

 

Källa: NTEX