Andra åkerier kämpar för att klara livhanken. Statistiken visar att minst ett transportföretag går omkull varje vecka.

Nordberghs utvecklar och söker 30 nya chaufförer.

Företaget har cirka 110 egna kylfordon och ett 50-tal kyl- och släp till som körs av underåkerier.

– Vi har vägrat avvika från det traditionella. Det har tagit 25 år att bygga upp den linjestruktur som vi har. Vi har nischat in oss på livsmedel, nu rullar det på bra. Men allt hänger på duktiga medarbetare, de brinner för uppgiften, säger Råstedt.

Han anser det vara viktigt att skapa en teamkänsla.

– Jag ingår i laget, precis som transportledare, tjejerna på administrationen och chaufförerna. Vi strävar efter en vi-känsla.

Schyssta villkor och avtalsenliga löner är en självklarhet.

– Genom det attraherar vi chaufförer. Våra kunder vill inte skada sitt anseende genom att anlita en oseriös transportör.

Jonas säger att Nordberghs ser till att aldrig hamna där.

– Det sitter bara svensk utbildad personal i våra bilar. Utländska så kallade F-skattare har vi sagt nej till. Vi monterar hellre ner om vi skulle tvingas in på den banan.

Skånestyrt

Allt styrs från hjärtat i Hjärnarp där huvudkontoret ligger. Filialer finns i Mjölby och Mariestad. Det var efter att ha tecknat ett långtidskontrakt med Arla som behovet att 30 förare uppstod – för frakt från mejerierna i Linköping och Jönköping till stora delar av landet.

– Ett prestigefyllt uppdrag. Vi är extremt stolta att Arla valde oss.

Han ser det som ett kvitto på det långsiktiga arbetet.

– Som sagt, schyssta villkor betalar sig. Jag hoppas att fler kunder genomför schyssta upphandlingar fullt ut.

Det finns arbetslösa chaufförer.

– Man kan hitta många med CE på körkortet. Det behöver inte betyda att det är en bra chaufför. Det kan vara svårt att få tag i rätt förare. Eftersom vi har så många anställda ute på vägarna så är personkännedomen bra. Vi har bra koll, annars skaffar vi oss nödvändig information innan vi anställer.

Tommy Nordberghs har ett linjenät från söder till norr.

– Storstäderna trafikerar vi själva och når 80 procent av befolkningen. Men vi täcker in resten av landet, i princip från Smygehuk till Kiruna om det behövs, genom likasinnade privatägda, underentreprenörer. De behandlas som om de vore våra egna medarbetare och deras körningar styrs av våra transportledare.

Miljötänk

Fordonsparken har enligt Råstedt låg miljöpåverkan, så långt det än så länge är möjligt med icke-fossila bränslen, vilket minskat utsläppen av koldioxid med 70 procent.

Nordberghs har också en fordonstvätt utrustad med det senaste inom miljöteknik.

Jonas Råstedt anställdes hösten 2012.

– Jag har nog gått världens längsta logistikutbildning, säger han med ett glatt tonfall Hela tiden, från 1993, jobbade jag för Fraktarna. Först som förman på terminalen, sedan på nästan alla andra avdelningar. Största delen som trafikchef.

Sista åtta åren innan han fick sitt nuvarande jobb var han chef för partigods på DSV inrikes, därefter livsmedelsansvarig.