Movare, en förgrening av ICM Kungsholmen, fakturerar sina uppdragsgivare först när chauffören behöver bärare, 350 kronor i timman per man. Resten av anbudet är nollat.

Sami Engholm, chef för kontoret i Mölndal:

-Vi jobbar mycket med kommun, stat och landsting och har erfarenhet av vad de beställarna vill ha. Våra anbud bygger på en affärsmässig bedömning. Vi tar så bra för varje gubbe att bilen, vi har tio moderna Volvolastbilar, kommer att bli betald.

Engholm säger att en del beställare har folk som kan bedöma vilken personalstyrka som krävs för varje flytt. Andra kräver bara att få en viss volym flyttad från A till B.

-Ibland går vi igenom jobbet tillsammans. Det kan även handla om packning och montering men oftast är det mindre volymer som ska flyttas. I fredags flyttade vi inom en skola och behövde ingen lastbil. Andra gånger ska allt i en skola flyttas, säger Sami.

Rings in

Han säger att hälften av personalstyrka är anställd på heltid, resten på deltid – sammanlagt 40 man:

-Jag uppskattar att 80 procent av dem är kollektivanslutna.

Erik Vilhelmsson driver Lindome flytt sedan 1974. Företaget har enligt honom en vinstmarginal på sju procent, mot en procent för åkeribranschen i stort:

-När vi förlorade anbudet till Göteborgs stad för fem år sedan var jag ordförande för Sveriges Åkeriföretag i Västra Götaland. Jag tog med vår jurist till upphandlingsbolaget, som då ändrade sin policy från att välja lägsta anbudet till ”rätt pris” – minimum 280 kronor i timman, plus procent för bil och övertid.

Han tycker ”det är för jävligt” att nollanbud godkänns.

Bra för uppdragsgivarna?

– Förfarandet med anbud ska främja båda parter. De har ett gemensamt ansvar för att följa etik och moral. I vårt bud gick vi ner en hundring, till 863kronor i f imman för bil med chaufför. Det finns ingen möjlighet att Movare kan betala rätt löner. Jag tycker det är ett oseriöst sätt att slå sig in i den på marknaden. Den som gör det måste använda pennan för att få det att gå ihop.

Erik Sandin är forskare i offentlig upphandling och är Göteborgs universitets första doktorand i ämnet. Enligt honom finns det två metoder hur det vinnande anbudet ska väljas:

– Antingen ska det lägsta anbudet eller det som är ekonomiskt mest fördelaktiga antas. Det senare är ett alternativ för att kvalitetshänsyn ska vägas in.

Processen bygger på att beställaren redan från början väljer ett av de två kriterierna – och det ska framgå i annonseringen av upphandlingen.

– När anbuden kommit in kan man inte välja något annat.

Måste anbudsgivaren välja lägsta pris?

– Ja, om man från början sagt att man ska göra det. Speciella aspekter måste redan från början vara med. Beställaren är bunden till det.

Kan ett anbud avfärdas därför att priset är så lågt att företaget rimligtvis inte kan betala avtalsenliga löner?

– Problemet dyker upp då och då. Man kan lägga in att kollektivavtal ska vara ett krav. Men inte efteråt, svarar Sandin.

Pehr Helsing är upphandlingschef i Kungsbacka kommun säger att det finns otaliga rättsfall där någon gått till domstol men förlorat.

– Ett företag kan prisa in sig för att komma in på marknaden, eller om företaget är inne i en tillfällig svacka och inte vill säga upp folk.

Gick ni ut med att lägsta anbud vinner?

– Ja. Våra avtal konkurrensutsätts efter fyra år. De ska granskas objektivt, inte vara styrda eller riktade.