Den miljösmarta kranbilen är i grunden en Volvo FM försedd med Hiabs mest energieffektiva kran och lastväxlare. Konceptet bygger på att kranbilen har kompletterats med ett batteridrivet hydraulsystem benämnt ePTO – electronic Power Take Off. Det gör att kranen kan köras på el, med förbränningsmotorn avstängd, vilket sänker ljudnivån avsevärt och gör att arbetet kan utföras helt utan avgaser.

På Turebergs öppnar den miljösmarta kranbilen nya möjligheter.

– Kranbilen blir en stor tillgång i arbete i stadsmiljöer. Exempelvis har vi ett jobb åt Stockholms Hamn där det handlar mycket om att skopa grus. Med den här bilen märker omgivningen knappt att arbetet utförs, säger Daniel Bergholtz, vd på Turebergs.

– Så här långt har erfarenheterna varit väldigt goda. Batterierna räcker mycket längre än vi först vågade tro, konstaterar Daniel.

Känd teknik

Henric Sundin, vd Volvo Truck Center, värdesätter e-PTO-projektets samverkan med krantillverkaren Hiab och slutkunden Turebergs.

– Projektet har visat på möjligheterna att med redan känd teknik utveckla ett miljösmart fordon. En kranbil står ju stilla under en stor del av driftstiden och kranarbetet går utmärkt att utföra med eldriven hydraulik, förklarar Henric

– Med ett elektriskt kraftuttag är det dessutom möjligt att arbeta inomhus eller vid andra tider på dygnet. Det öppnar upp för nya spännande användningsområden. Samtidigt ger projektet upphandlings- och beställarorganisationer möjlighet till miljöeffektiva alternativ, fortsätter han.

Skiftar automatiskt

Kranbilens batteri räcker till två timmars och tio minuters kontinuerligt arbete med kranen. Det räcker normalt för en hel arbetsdag.

Om batteriet tar slut startar motorn automatiskt och ger konventionell drift av hydrauliken. Dock laddas inte batteriet av att dieselmotorn är igång, utan all laddning sker via elnätet. Normalt sker laddningen under natten och tar då fyra till sex timmar. Det finns också möjlighet att snabbladda batteriet under exempelvis raster. På 50 minuter kan batteriet laddas med hela 80 procent av sin totala kapacitet. För att ladda räcker det med säkringar på 16 ampere.

– Med batteridrift sjunker ljudnivån med 7,4 decibel jämfört med att ha dieselmotorn igång under arbetet med kranen. Det innebär en kraftig sänkning av den upplevda ljudstyrkan. Så ePTO gör kranbilen både tystare, snålare och renare.

Batteriet är av typen litium-ion. Kapaciteten är 40 kilowattimmar, vilket räcker till en dags normalt kranarbete. Batteriet är helt underhållsfritt och uppges klara 9 000 laddningscykler. Livslängden beräknas till åtta till nio år.

Finns för leverans

Henric berättar att batteridriften redan nu finns som tillval för kranbilar från Volvo med kranar från Hiab. Med ett batteripaket som klarar 40 kilowattimmar ligger merkostnaden på cirka 590 000 kronor. Volvo erbjuder även ett batteri med kapacitet på 20 kilowattimmar. Merkostnaden stannar då vid 350 000 kronor. Det finns också möjlighet att eftermontera utrustningen.

Utslaget per dag och med avdrag för sparad diesel blir den totala merkostnaden cirka 120 kronor per dag med stora batteriet och 72-80 kronor per dag med lilla batteriet.

– Samtidigt öppnar batteridriften för vinster i logistik och utnyttjandegrad, exempelvis genom att kranbilen kan användas under fler av dygnets timmar. Vinsterna är extra värdefulla när det handlar ett så flexibelt fordon som kranbil, framhåller Henric.

Bibehållen prestanda

Med det stora batteriet väger hela paketet cirka 850 kg, så det reducerar bilens lastkapacitet. Däremot är kranens prestanda oberoende av om den körs med el- eller dieseldrift.

Kranen på Turebergs bil är en Hiab Pro 192 på 19 tonmeter, men samma teknik kan driva även andra modeller. På sikt kan det handla om mer än kranar.

– Vi välkomnar fler användningsområden, exempelvis betongpumpar, tillägger Henric, glad över eldriftens miljöfördelar.

Krankörning med ePTO

100 procent mindre avgaser (koldioxid, kväveoxider och partiklar). 40 procent lägre bullernivå. 60-70 procent mindre energiåtgång. 60 procent lägre driftskostnader.

Fakta ePTO kranbil

Bil: Volvo FM (Euro 6)

Kran: Hiab Pro 192

Lastväxlare: Hiab Multilift XR18 ProFutureTM

ePTO-enheter: Batteri (li-ion), batteriladdare, styrelektronik och lastkännande elmotor. Display i hytt.

Batterikapacitet: 40 kWh.

Drifttid batteri: 2 h 10 min