– Vi är mycket glada över att ha blivit valda av norska Vägverket. NCC:s höga tekniska kompetens gör oss konkurrenskraftiga på stora infrastrukturprojekt något som kommer de som bor och verkar i Telemark till godo, säger Håkon Tjomsland, affärsområdeschef för NCC Construction Norway.Den nya tunneln blir 9,4 km lång. Dessutom ska 1,1 km väg byggas på var sin sida om fjället, 5 km lokala vägar samt två korsningar. Ordern innehåller också flera mindre broar och portaler samt andra konstruktioner längs sträckningen.

Tunneln kommer att ha tvåvägstrafik. I och med att vägen dras genom tunneln från Gvammen till Århus förkortas E134:ans sträckning med cirka 11 km. Även framkomligheten och trafiksäkerheten kommer att förbättras på sträckan.

NCC har gedigen erfarenhet från avancerade tunnel- och infrastrukturprojekt i Norge. På anläggningsplatsen kommer NCCs eget miljökoncept Grön byggarbetsplats att användas. Det innebär hårdare krav än vad myndigheterna ställer på exempelvis energianvändning och avfallshantering.

– Vi bidrar till en hållbar bygg- och anläggningsbransch genom omfattande miljöåtgärder i projektet, säger Sigrid Strand-Hansen, miljöchef för NCC Construction Norway.