Avslöjandet skedde redan för ett år sedan och har resulterat i en omfattande utredning, det är ett internationellt ärende.

– Vi talar om hundratals lastbilar. Ligan stal även släp och har opererat i andra Europeiska länder. Stölderna av tunga lastbilar har minskat senaste året, efter detta. Det rör sig om en klar nergång. I dagsläget kan vi inte säga hur mycket statistiken påverkats av det här gänget.

Några närmare detaljer om när, var och hur vill Håkan Carlsson inte lämna.

– Jag äger inte ärendet och vill inte gå in på hur det gick till eftersom det är under utredning. Därför ska jag inte prata i det.

Håkan Carlsson svarar inte heller på om var, i vilket land, utredningen sker, var ligan kommer ifrån eller om antal gripna personer.

Hot stoff

– Det är internationellt ärende och utreds delvis i Sverige. Ingen är gripen här. Det kommer att bli mycket intressant för massmedia när allt är klart och all information kan släppas. Då kan man se hur organiserat det är.

Det är svårt säga hur många svenska lastbilar som ligan kom över.

– Hur många lastbilar de är misstänkta för att ha stulit vet vi. Lastbilarna försvinner ju bara. Ligan har haft avsättning för fordonet och valde ut lastade släp. De fick med sig gods av varierande art. Hur lönsamt som helst för den organiserade brottsligheten.

Håkan Carlsson poängterar att svensk polis återfunnit stulna lastbilar.

– Vi vet mycket väl varifrån ligan opererade och vart bilarna gått. Visst, bilar är borta, men utöver tekniska spår finns information som gör att detta kan utredas. Man måste ta detta på allvar – att ett fåtal ligor står för en stor del av fordonsstölderna.

2012 stals 153 lastbilar tyngre än 3,5 ton. Av dessa är 32 fortfarande borta.

2013 vände siffrorna ner: 129 stulna. 21 av dessa fortfarande borta.

Motsvarande siffror för tunga släp: 2012: 83 stulna, 31 borta. 2013: 66 stulna, 16 borta.

Håkan Carlsson:

– Det är en lukrativ verksamhet, lätt att hitta köpare till bil, släp och gods. Med kyl-släp blir det färska varor som snabbt kan säljas. Ett släp är bara det i princip bara att koppla på och dra iväg med. Enkelt och lönsamt.

Bilder

Bildtext 1

Håkan Carlsson avslöjar för Åkeri & Transport att en internationell liga som härjat i Sverige och andra länder avslöjats. De har organiserat och utfört stölder av hundratals lastbilar. Foto: Clas-Göran Sandblom

Bildtext 2, 3 eller 4

Nästan varannan dag har en svensk lastbil stulits och styrts söderut. Internationell polis har nu slagit till. Det har påverkat brottsstatistiken. Antalet stulna lastbilar har minskat. Foto: Clas-Göran Sandblom