Mycket passande är nu Porsche och Scania koncernförbundna, via Volkswagen, men det var de inte då avtalet träffades och man måste därför utgå ifrån att när Scania valde Poprsche Engineering som samarbetspartner på ett så viktigt projekt som ”nästa generations förarhytter” så var det för att Scania därigenom tillförs mycket kunskap och expertis som kan gagna tillverkaren.

Porsche kan tillföra kunskap om design, material och produktionsmetoder – särskilt när det gäller att bygga lättvikt och kombinera aluminium och höghållfasthetsstål.

Det kan tolkas så att det kommer att läggas mycket vikt på låg egenvikt för Scanias nya förarhytt till gagn för bränsleförbrukningen och nyttolasten – utan att det kompromissas med säkerheten.

Åkeri & Transport har fått tillgång till en rad spionbilder som är tagna på offentlig väg i Spaniens gassande sol och de visar tydligt att det blir tal om en stor och rymlig hytt – speciellt med helt plant golv i den största utgåvan.

På bilden tagen lite framifrån ses också att A-stolparna blir ovanligt smala till nytta för sikten snett framåt. Mindre tydligt, men det kan anas, är det att sidlemmarna ser ut att ha blivit lite större än tidigare.

Själva om den karakteristiska Scaniadesignen är väl dold under kamouflage kan linjerna kännas igen från sidrutorna. Ihärdiga rykten säger att den nya Scanian kommer att presenteras 2016 – det ser vi fram emot.