Produktionslokalerna omfattar cirka 13 100 kvm och inrymmer allt från produktutveckling, försäljning, inköp och administration vidare till tillverkning, ytbehandling, och chassimontering. Alla produkter är rakt igenom svensktillverkade.

– På Zetterbergs arbetar vi enligt våra gemensamma principer i ”Zetterbergs Industri System”. Med hjälp av dem höjer vi kompetensen, ökar produktiviteten och utvecklar vår verksamhet genom ständiga förbättringar. Framförallt sätter vi kunden i fokus, minskar på slöserier och höjer kvaliteten. Zetterbergs Industri System innehåller alla de värderingar, principer och prioriteringar som vägleder oss på kort och lång sikt, säger Lars Erfäldt, VD.

Zetterbergs motto är att en det ”lönar sig i längden ” att vara kund hos företaget. Sedan 1,5 år tillbaka har Zetterbergs arbetat intensivt med att ta fram en ny generation dumperkorg.

– Som namnet ZD4 antyder är det generation 4 av vår klassiska dumperkorg. Det är en rakt igenom ny konstruktion, där vi har kombinerat erfarenheter från tidigare med ny teknik och ny kunskap. Redan tidigt satte vi upp tre huvudmålsättningar; nämligen snygg design, lägre vikt och lägre bygghöjd.