– Det var fortsatt bra fart på fordonsmarknaden i juli. Årets juli var den näst bästa julimånaden någonsin för personbilar och den bästa någonsin för de totala lastbilsregistreringarna. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 0,2 procent, vilket innebär den trettioförsta månaden i rad med plussiffror. Den lägre ökningstakten jämfört med tidigare i år förklaras till stor del av att det var två färre registreringsdagar i juli i år, vilket motsvarar ca tio procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
– Det stora nybilsintresset beror på den starka svenska konjunkturen, låga räntor, hushållens ökade köpkraft och det ökade intresset för att privatleasa sin bil, fortsätter Bertil Moldén.
– En förnyelse av bilparken där fler nya bilar kommer ut på marknaden och ersätter gamla bilar ger betydande positiva effekter för både trafiksäkerheten och miljön, säger Bertil Moldén.
– I juli ökade lätta lastbilar med 21 procent och tunga lastbilar ökade med 36 procent, trots två färre registreringsdagar. En viktig förklaring till den positiva utvecklingen på lastbilsmarknaden är den starka tillväxten i svensk ekonomi som medför ett ökat transportbehov både inom industrin och hos småföretagare och hantverkare, säger Bertil Moldén.