MRF (Motormännens Riksförbund) presenterar i sin prognos att det ska säljas 5100 nya lastbilar under detta år, vilket är en uppgång från 2020 års försäljningssiffror på 4959 bilar.

MRF menar att nedgången under 2020 mestadels berodde på en minskad tillgång som ett resultat av tillverkarnas nedstängningar i sambans med pandemin. Detta bör ha skapat en extra stor efterfrågan inför detta år.

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF säger i ett citat på mrf.se att Coronapandemin har inte påverkat transportbehovet lika mycket som andra branscher, varför de tror på en svag uppgång för 2021 jämfört med 2020.

Källa: mrf.se