Den traditionella bilden är att en skogsinspektor träffar en markägare ute i skogen. De vecklar ut en papperskarta, tar fram block, penna och kompass för att reda ut var gränserna går, hur skogen växer och vad som behöver göras.

Nu kommer inspektorerna med en iPad laddad med detaljerade kartor och annan information som kan hämtas mitt ute i bushen, utan att det krävs mobiltäckning.

Appen innehåller alla uppgifter som behövs för en åtgärd – eller en affär på plats. Kontraktet kan signeras direkt på skärmen.

Tid är pengar

– Det förenklar, sparar tid och pengar och är ett säkrare sätt att arbeta, säger Per Gustås som sedan 2006 driver Per & Per tillsammans med Per Magnusson och har i dag tolv anställda.

Södraprojektet startade 2011 och förra året släpptes en app för medlemmarna, därefter en fältapp för skogsinspektorerna.

– Med fältappen kan man söka på fastigheter och – förutom det som medlemmarna ser – ta reda på vilka som äger fastigheterna intill.

Ute i skogen fungerar sällan mobilnätet så bra. En klar fördel är därför att GPS och en kompass är inbyggd i plattan.

– Alla funktioner funkar även utan mobiltäckning. Plattorna har stor lagringskapacitet för nedladdning av film och musik. När man är ute i skogen är det utrymmet ledigt för stora mängder aktuell kartinformation, säger Gustås.

Affärer i skogen

Med de här möjligheterna är det smidigare att göra förslag till åtgärder utan att träffa medlemmen.

– Men är man ute i skogen tillsammans och är överens kan man ta fram ett kontrakt i plattan och göra upp affären direkt i skogen.

Per & Per har utvecklat detta på uppdrag av Södra Skogsägarna efter it-arkiteten Larz Tekes idé.

Gustås framhåller det goda samarbetet med Södra.

– Södra har visioner hur deras arbete ska utvecklas och har mycket bra idéer hur deras medarbetare ska stöttas. Vi står för den tekniska kompetensen och har ett driv om hur tekniken kan användas på ett smart sätt. Både vi och Södra kan vara stolta, säger Per Gustås.

Per & Per är ett konsultföretag som skräddarsyr IT-system och har bland andra SMHI och Partex som största kunder.

Per Magnusson:

– Vi letar efter hungriga företag som är tidiga och modiga att ta till sig ny teknik. Södra Skogsägarna är ett bra exempel på ett sådant företag.