Andreas Andersson och Jens Bjurlerstam i familjeföretaget TBS Naturvård AB skiner ikapp med solen när de kommer ut från sina maskiner. Vanligen är det Jens som kör skördaren och Andreas som skotar, men rollerna kan också vara ombytta.

Skördaren är en Ponsse Fox med H6-aggregat och flerträdshantering. Jens och Andreas tycker att aggregatet fungerar bra till allt från förstagallring till slutavverkning.

Skotaren är en Ponsse Buffalo i 10w-utförande, vilket innebär att den har ett extra hjulpar som sänks ned vid behov. Skotarens band är av typen Ecotrack Soft. De är extra breda och har mjuka kanter för att maximera bärigheten och skona växttäcket. Gripen är en HSP Duo, vilket gör den enkel att anpassa för ris, grenar och toppar.

Bättre åtkomst

Den åttahjuliga skördaren och tiohjuliga skotaren ger Andreas och Jens möjligheter att göra skonsamma insatser även i mjuka marker.

– Även i mer vanliga uppdrag har vi glädje av maskinernas höga bärighet. Som regel finns det alltid något område eller passage som är extra känsligt när det gäller markskador, säger Andreas.

– Den ökade bärigheten hjälper oss också att kunna köra vissa objekt lite tidigare på våren än vad som annars varit fallet, vilket hjälper oss till ett högre utnyttjande av maskinerna, inflikar Jens.

Skog och anläggning

TBS Naturvård AB har sitt säte i Storvreta, Uppland. Utöver skogsentreprenader arbetar företaget med markentreprenader och trädgårdsanläggning. Företaget jobbar över hela Mälardalen, med utstickare mot både söder och norr. Jens sambo Gunilla Andersson, tillika Andreas mamma, är också engagerad i verksamheten, vid sidan av en anställning som undersköterska. Att Gunilla även är trädgårdsmästare kommer väl till pass när det handlar om trädgårdsanläggning. Totalt sysselsätter företaget ett tiotal personer.

Stortrivs

Av syskonskaran på tre är det 19-åriga Andreas som är den första som tagit klivet ut i yrkeslivet. Att han fastnade för den gröna näringen kan antas bero på både arv och miljö. Efter tre år på Jällagymnasiets naturbruksprogram, med inriktning på skog, jobbar han nu som maskinförare. Under studietiden jobbade han extra på lantbruk.

– Vid behov hjälper till med markentreprenader, men huvudsakligen jobbar jag i skogen, berättar Andreas, som inte gör hemlighet av att han stortrivs.

– Det här är det bästa val jag gjort. Jag får vara ute i natursköna marker, träffa trevliga markägare och andra uppdragsgivare, använda kreativiteten för att hantera utmaningar och skapa något som man ser resultatet av. Jag uppskattar även att jobbet som maskinförare innebär att man rår sig själv och få ta ansvar.

Värdesätter variationen

Även Jens kan förefalla vara född in i ett maskinnära yrkesliv. Pappan var anläggningsentreprenör, farfar var jordbrukare, skogsbrukare och sålde även maskintjänster. Jens började i skogen redan 1981, men har även hunnit med mycket annat. Han har bland annat kört timmerbil och jobbat med markentreprenader – både som egen och anställd. I nio år var han säljare på Foria i Uppsala.

Jens uppskattar variationen som entreprenadtjänsterna ger och trivs alldeles utmärkt i skogen.

– Det är både naturen och utmaningarna som lockar, konstaterar han.

Enligt Jens är det kombinationen av natur- och maskinintresse som gett den tydliga inriktningen på naturvårdande uppdrag. Bland kunderna länsstyrelser, kommuner, Skogsstyrelsen med flera, men också privata skogsägare.

Nära dialog

Uppdragen varierar stort. Ofta handlar det om att plocka fram naturvärden och att sköta skog i tätortsnära miljöer, likaså i marker rika på fornlämningar. Ett exempel på gungande mjukmarksuppdrag har varit skötsel av skyddsvärda områden vid Angarnsjön, norr om Stockholm. Det kan också handla om att förbättra häckplatser för fåglar och att bereda väg för handikappanpassade stigar. Ofta är det uppdrag som innebär en nära dialog och ett tätt samarbete med andra aktörer, exempelvis inom manuell huggning.

– Att få jobba i marker med höga naturvärden är förstås extra kul och stimulerande. Det gäller att vara kreativ och hitta lämpliga vägar för att nå målen, säger Jens

Företaget hjälper även skogsägare med hyggesfritt skogsbruk, något som också tillför ytterligare dimensioner.

– På rätt marker kan det fungera riktigt bra, men det ligger en extra utmaning i att skapa skog i alla dimensioner. Man får klura lite extra, säger Andreas.

– Fast det är klart, att köra på slutavverkning är kul på sitt sätt, tillägger han.

Låga marktryck

Maskinerna i dagens avverkningsgrupp införskaffades i november i fjol, i båda fallen som begagnade maskiner i bra skick. Det extra hjulparet eftermonterades på skotaren. Att ha maskiner som håller nere marktrycket är viktigt för Andreas och Jens.

– Utvecklingen går tydligt åt det hållet och skogsbruket måste rimligen ta sitt ansvar för att minimera körskadorna, säger Jens.

Nya maskiner på gång

Nu är ett generationsskifte på gång i maskinparken och av allt att döma blir det även tillökning. Den befintliga skotaren kommer att ersättas av en fabriksny Buffalo 10w ActiveFrame. Skördaren kommer av allt att döma att efterträdas av en ny Ponsse Scorpion. Tanken är att därutöver investera i en åttahjulig Ponsse Wisent gallringsskotare.

– Kontrakten vi har skapar behov av ytterligare en skotare och då med fokus på gallringsuppdrag, förklarar Jens.

Även den nya skördaren kommer att vara utrustad för flerträdshantering och åtminstone Buffalon får en HSP Duo-grip.

Uppskattad vägskrapa

Ett redskap som Jens och Andreas prövat och som varit till stor belåtenhet är Dala-Gripens vägskrapa, som levererats av Enskede Hydraul AB.

– Vi är ofta i marker som används för rekreation, så både för vår egen del och för allmänhetens syn på skogsvård och på oss skogsentreprenörer är det värdefullt att hålla snyggt och rent på arbetsplatsen. Vägskrapan gör det enkelt att jämna till marken och att hålla undan avverkningsrester, berättar Jens.

Även i skogen vill Jens och Andreas skapa resultat som ger positiva intryck.

– Det är viktigt att behandla marken som om man ägde den själv, framhåller de.