– Det här är det första affärsavtalet mellan en global leverantör av logistiktjänster och ett containerrederi som även omfattar hållbarhetsaspekter. Tillsammans ökar vi våra godsvolymer och delar på ansvaret att minska klimatpåverkan, säger Dr Karl-Friedrich Rausch, hållbarhetschef på Deutsche Bahn AG.

Syftet med det sexåriga avtalet är att öka transportköpares intresse för hållbar sjöfrakt på marknaden genom att föra in hållbarhet i affärsmässiga beslutsprocesser. Maersk Line är DB Schenkers Preferred Partner eftersom rederiet investerar i toppmoderna bränslesnåla fartyg samtidigt som deras servicenät och fartyg är optimerade för att minska de totala utsläppen. Dessutom kan Maersk Line bryta ner miljöpåverkan per transporterad container.

– Partnerskapet kan driva på betydande förbättringar när det gäller hållbara containertransporter. Genom att integrera hållbarhetsfaktorer i inköpsbesluten strävar vi tillsammans efter att ändra upphandlingsprocessen för containerfrakt i grunden, säger Vincent Clerc marknadschef på Maersk Line.