Energileveranserna av biobränslen minskade 2020 främst på grund av lägre efterfrågan på biobränslen för uppvärmning. Året var det varmaste sedan mätningar inleddes 1860. Högre priser på flera sortiment gjorde att omsättningen räknat i kronor var oförändrad.
Värdet av levererade fasta biobränslen som flis, spån, bark, pellets och torv under 2020 var cirka åtta miljarder kronor, oförändrat jämfört med 2019. Räknat som energiinnehåll minskade leveranserna av fasta biobränslen med omkring fem procent under 2020 jämfört med 2019. Högre priser på förädlade trädbränslen, biprodukter och returträ uppvägde lägre leveransvolymer. Det visar resultatet av en enkätundersökning utförd av tidningen Bioenergi.

Tidningen Bioenergi har undersökt leveranserna av fasta biobränslen under 2020 räknat i kronor och i energi. Högst omsättning i kronor hade Vida Energi med en omsättning på 1048 miljoner kronor. En ökning med 81 miljoner kronor, 8,4 procent jämfört med 2019. På andra plats kom Stora Enso som omsatte 990 miljoner kronor, en minskning med 83 miljoner, 7,7 procent. På tredje plats kom SCA Energy med en omsättning på 793 miljoner kronor enligt Bioenergis bedömning, en minskning med 115 miljoner kronor, 12,7 procent.
Störst leverantör räknat i energi var Stora Enso med 4,7 terawattimmar (TWh) under 2020, en minskning med drygt 0,7 TWh. Södra Skogsägarna kom på andra plats med 3,9 TWh levererade fasta biobränslen, en ökning med 0,15 TWh. SCA Energy, på tredje plats, minskade sina leveranser med nästan 0,9 TWh till 3,5 TWh biobränslen.