Det är Peter Winberg som säger så, Sverigechef för Gesab, Garage Equipment Service AB. Som svar på en direkt fråga om huruvida den nya, mer globala konkurrensen påverkat det 35 år gamla företaget.

-Jag vill inte säga att allt billigt därmed är dåligt, men vi arbetar endast med europeiska kvalitetsleverantörer som snarare leder utvecklingen, än kopierar andra.

 

Fordonsidan

Gesab startade som företag 1983 och då med hela tio delägare. Det var helt enkelt servicekåren från AGB, som kopplades loss och bildade eget företag. Det fanns ingen tvist bakom förfarandet och AGB och Gesab fortsatte samarbeta när det gäller service.

-Även då bestod huvudverksamheten av service och reparationer till fordonsidan, förklarar Sverigechefen Winberg. Men ganska snart kompletterades verksamheten med även ren försäljning av produkter till personbils-, lastbils- och bussverkstäder. Liksom till besiktningsanläggningar.

Baslager

Nästa stora steg i utvecklingen av företaget inträffade några år senare när fem av de tio delägarna köpte ut de övriga. Och framför allt 2001 när finska Valter Perrö, med huvudsäte i Uleåborg, köpte hela Gesab, och drev verksamheten vidare parallellt med Finska Verktyg på den finska sidan.

I Finland ingår även en personbilsagentur i verksamheten, med bland annat Volkswagen och Audi inom samma tak.

-Det här ägarförhållandet gäller än idag och fungerar alldeles utmärkt. De svenska och finska avdelningarna samarbetar i mångt och mycket bland annat genom ett centrallager här i Sollentuna, berättar Peter Winberg. Totalt sysselsätter företaget 17 personer i Sverige, inklusive adminstrativ- och ekonomifunktion.

I centrallagret hålls ett baslager av utrustning och reservdelar för snabb leverans vid nyförsäljning och snabb service vid reparationer.

-Det är väldigt viktigt. Säg en verkstad med fem-sex lyftar och en står still. Det är ett väldigt stort avbräck och måste åtgärdas snabbt.

 

Nyheter

Gesab kan stå till tjänst med hela kedjan, från planering av den nya eller renoverade verkstaden, leverans av utrustning och service. Bland utrustningen kan nämnas fordonslyftar till personbilar, transportbilar, bussar och lastbilar, utrustning för däckmontage och service, fordonsdiagnostik, olje- och vätskehantering, rak- och avgasutsug, tryckluft, plåt, verktyg, AC utrustning, lackering och tvättning.

-Bland våra leverantörer kan nämnas tyska Nussbaum, italienska Butler, Stertil Koni från Holland, danska AC, italienska Paoli samt finska Nordlyft. Vi rör oss ute på fältet, på verkstäderna ganska mycket, och får mycket kunskap om vad som gäller – eller tvärtom kan upplysa om nyheterna på marknaden.

Han nämner bland annat Butler Cisor. Det är en körbanelyft med fyra saxfunktioner. Den har kapacitet upp till sex ton och sex meters axelavstånd, vilket gör att den passar utmärkt till bland annat transportbilar och lättare lastbilar.

-Men vi kan även leverera så kallade ingroundlyftar, med en två eller ännu fler pelare. De kan specialanpassas så att de klarar att lyfta de allra tyngsta lastbilarna.

 

Samarbetspartners

I övrigt är det kundens behov och önskemål som styr om enpelare, två eller fyra, eller saxlyft är rätt val. Liksom om det ska vara lyftarmar eller körbanor, låg eller höglyftande.

Vad gäller inför framtiden?

-Det kommer en hel del nyheter på den tunga sidan, med bland annat fristående hjullyftsbockar. Vidare ska serviceorganisationen utökas, samt en satsning på hemsidekapaciteten, men en utbyggd webshop, att ske, avslutar Peter Winberg.

Tack vare samarbetspartners över hela landet kan såväl försäljning av utrustning, som service ska med mer eller mindre rikstäckande omfattning.