Hybridmodellen introducerades på norska marknaden i juli 2013. Nu är turen kommen till Sverige. Pon Equipment AB levererade i början av januari den första kundmaskinen av 336 E Hybrid till Swerock och Peab. Ungefär samtidigt kom en demomaskin till Amsbergs bergtäkt utanför Borlänge. Nästa anhalt för demomaskinen blir Stockholm.

Efter de båda första veckorna i Borlänge hade ett tiotal kunder prövat maskinen. Sören Karlsson och Mikael Björk, som båda är säljare på Pon Equipment AB, tycker att kundernas reaktioner varit mycket positiva.

Produktionstester

– Demomaskinen används också till våra egna studier och produktionstester, berättar Mikael, som tycker det är extra kul att vinsterna inom bränsleekonomi och miljö kan göras med bibehållen prestanda och produktivitet.

Patrik Herrmann, grävmaskinist på Nordschakt AB, instämmer. Han jobbar i bergtäkten och har därför haft goda möjligheter att lära känna hybridgrävaren. Normalt matar han krossverket med hjälp av en Cat 330 D. I demomaskinen får han bekanta sig med E-modellens alla nyheter, plus hybridfunktionen.

– Den nya maskinen har elspakar. Det ger större känsla. Maskinen är betydligt snabbare att svänga. Detsamma gäller grävrörelserna. Jag har ännu inga exakta siffror på skillnaden i bränsleförbrukning, men upplever den som snålare, säger Patrik, som också värdesätter att hytten är större.

Patrik tycker att det gick snabbt att vänja sig vid den nya maskinen och han hade gärna fortsatt att köra den.

– Det blir lite sport att hitta en körteknik som maximerar nyttan av ackumulatorn, säger Patrik.

Informativ display

Under körningen sneglar han på displayen som visar hur kraften ackumuleras och sedan återförs.

– Det gäller att våga släppa spaken när svängningen ska bromsas. Maskinen tar hand om resten. Det blir en snabb men ändå mjuk inbromsning, som laddar ackumulatorn med ny kraft, säger han.

Displayen är densamma som visar viktig information om motor och system. Likaså visas bilden från backkameran.

Samverkande system

Anders Forsberg, produktchef för grävmaskiner på Pon Equipment AB, konstaterar att även den vanliga modellen av 336 E ligger långt framme i både prestanda och bränsleeffektivitet. Med hybridvarianten sänks bränsleförbrukningen ytterligare. Bakom detta ligger flera samverkande tekniska system:

Sänkt motorvarvtal, från 1 800 till 1 500 varv per minut, vilket också sänker ljudnivån.Ny och större hydraulpump.Elektronisk styrning av ventilpaket.Ackumulator.

– Startfasen av en svängrörelse kräver mycket kraft, så det betyder mycket att få hjälp av extra hydraulkraft från ackumulatorn, förklarar Anders Forsberg.

Ackumulatorn består av två kvävgasfyllda tankar. Här finns ett tydligt släktskap med dämparna som används på Cats större tipptruckar. Kraften ackumuleras genom att oljan pressas in i tankarna. Även i övrigt handlar det om väl beprövad teknik.

Snabb återbetalning

Priset för hybridgrävaren ligger cirka tio procent högre än för vanliga 336 E.

– Med 1 800 – 2 000 timmars körning per år återbetalas merkostnaden på två till tre år till följd av lägre bränsleförbrukning. Utfallet beror förstås på vilken typ av arbete som utförs. Ju mer svängande rörelser, desto större vinster.

Anders Forsberg berättar att även vanliga 336 E har många nyheter. Förutom att hytten är större har den större glasytor, vilket betyder ännu bättre siktförhållanden. Förarstolen har både värme och kyla. Luckorna är nu av samma slag används till bilar, med pressade stommar och limmade plåtar. Även vanliga 336 E har lägre bränsleförbrukning jämfört med sin föregångare.