Det visar Skogforsks analys av skogsbrukets transporter av timmer, massaved och biobränsle i Sverige under ett år.

– Våra analyser visar också att skogsbruket är en betydligt större befraktare än vad Sveriges officiella statistik visar. Den underskattar skogsbrukets transportarbete med så mycket som 30 procent, säger Mikael Frisk, forskare på Skogforsk.