– Vi tror att den här typen av banddrivna fordon kan vara mycket skonsammare mot marken, jämfört med vanliga skogsmaskiner på hjul. Vårt mål är att minimera markskadorna vid avverkning och vi ser att det kan vara möjligt med band som ger ett lägre marktryck än hjul, säger Björn Löfgren, projektledare på Skogforsk.

Bandteknologin kommer att minska helkroppsvibrationerna som föraren utsätts för och på det sättet bidra till en bättre arbetsmiljö. De första teoretiska beräkningarna visar dessutom att den här typen av skotare skulle den kunna öka produktiviteten i avverkningarna med 15 procent, när den är fullt utvecklad.

– Om våra hypoteser visar sig stämma så kan det bli möjligt att avverka virke i skogen året runt, utan att skada marken samtidigt som maskinförarna får en bättre arbetsmiljö, säger Björn Löfgren, projektledare på Skogforsk.