Nyligen visade Mercedes-Benz upp sin teknikstudie Sustaineer för extra hållbara stadstransporter. Sustaineer som är baserad på eldrivna eSprinter har bland annat platta solpaneler på taket och partikelfilter som renar omgivande luft. Samtidigt presenterar företaget att man kommer att införa ett reparationskoncept för högvoltsbatterier.

Mercedes-Benz Sustaineer är Daimlers studie för att demonstrera olika metoder för att minska transporternas miljöpåverkan i innerstäder. Sustaineer är baserad på eldrivna eSprinter som försetts med ett antal nya innovationer.
Mest uppenbart är solpaneler på taket som kommer att kunna ge flera hundra mil extra räckvidd per år. För att ytterligare öka räckvidden har bilen kamerabackspeglar som minskar luftmotståndet.

Eldriften kombineras med bromskraftåtervinning som inte bara gör att räckvidden förlängs då batterierna laddas när föraren släpper på ”gasen”. Det gör också att de traditionella bromsarna används mindre vilket minskar utsläpp av bromsdamm.
Sustaineer har också försetts med externa partikelfilter både i fronten och under bilen. Dessa samlar in partiklar från den omgivande luften medan bilen körs.

I samband med att Sustaineer visades gav företaget också besked om att man med start sommaren 2022 kommer att rulla ut ett koncept för reparation av batterier.

Målet är att minska andelen nya råvaror i batterier med 40 % till 2030. Dessutom kommer man enbart att använda kobolt och lithium från certifierade gruvor.