Blind Spot Assistenten fungerar genom att det sker en extremt noggrann radarövervakning av lastbilens hela högra sida, från två meter framför förarhyttens framkant, ända till fordonets bakre regioner.

Den ger chauffören möjlighet att se det som tidigare varit svårt eller till och med omöjligt att se, nämligen vad som händer och sker på vägbanan i hela det område som annars bara kan övervakas genom användande av speglarna i förarhytten. Med högst varierande resultat.

Radarögonen, det handlar om ett helt set av olika radarögon, är placerade på lastbilens högra sida lite framför draghjulen och de sänder signaler till Blind Spot Assist-datorn som är konfigurerad på så sätt att den genast känner igen om chauffören avser att företa en rotering, eller sväng. De signaler den reagerar på inkluderar körriktningsvisaren, rattrörelser från rattsensorn samt information från videokameran som registrerar vägmarkeringarna framför lastbilen.

Chauffören uppmärksammas visuellt om att det finns ett rörligt objekt i området vid sidan av fordonet, via en gul LED-trekant i ögonhöjd. Om chauffören fortsätter med sin rotering eller sväng kommer det att uppstå en potentiell fara för kollision, och systemet går vidare till nästa fas: ”En akustisk varning, samtidigt som LED-trekanten skiftar till rött”.

Och det är nu det skall trampas på bromsen!

Övertygande demo

Blind Spot Assist-systemet är en mindre del av det imponerande ”Highway Pilot”-systemet som demonstrerades för ett par månader sedan i Magdeburg.

Där användes en speciell multi-sensor-teknik som gör det möjligt för fordonet ”att se”, knivskarpt och i alla slags väder. Denna del av sysrtemet har uppvisat så goda resultat att Daimler Trucks har beslutat att ta denna nya teknik i bruk omgående.

Världspremiären för Blind Spot Assist var förlagd till den interna testanläggningen, nära världens största lastbilsfabrik i Wörth. För dagen var det inga normala aktiviteter på testanläggningen som öppnats för utvalda facktidningar – bland dem Åkeri & Transport.

Efter en kort presentation av systemet gick man över till att genomföra en rad olika realistiska testscenarier där en ”mjuk trafikant”, en cyklist, kommer rullande nära en Mercedes Actros släpvagn.

Farligt beteende

Alla journalister kunde naturligtvis inte få plats i förarhytten men via en internetförbindelse visades chaufförens hela upplevelse på en storskärm.

Och jag måste säga att det var mycket imponerande!

Särskilt en av de genomförda scenarierna övertygade mig om att här kan Blind Spot Assist (BSA) rädda människoliv. Det är ett scenario som jag aldrig själv har upplevt men som jag har fått mig berättat många gånger: ”Ett standardfordon skall svänga till höger vid ett trafikljus med stark trafik och med en bred cykelbana mellan vägbanan och fordonet.

BSA (LED-trekanten) lyser gult, se foto A, och meddelar därmed chauffören att det är trafikanter på höger sida. Vid grönt kör lastbilen fram till den punkt, där dragbilen skall börja sin svängning – här stannar den och väntar, medan de laglydiga cyklisterna kör fram för grönt. BSA lyser fast gult, se foto B.

När trafikljuset skiftar stannar strömmen av cyklande och nu är det lastbilens tur att svänga. De väntande cyklisterna får BSA att lysa gult. Chauffören orienterar sig i alla speglar på höger sida och ser att allt är klart, och innan han svänger skall han också orientera sig i speglarna på vänster sida (D).

Det tar bara ett ”ögonblick” men under den tiden susar en snabb cyklist fram nära längs med fordonet E. Och i samma ögonblick som fordonet kör fram hörs en varningston, och LED-trekanten lyser nu rött (F). Det är signal till chauffören att bromsa omgående och då fordonet inte har kommit upp i fart stannar det direkt (G).

Från journalisterna frågades det genast varför man inte låter signalen aktiverar bromsarna automatiskt?

Svaret blev att det inte skulle vara något problem, men att systemet ännu inte arbetar 100-procentigt felfritt och man vill inte starta med att bryta ner chaufförernas tillit till Blind Spot Assist genom ”onödiga” inbromsningar.

Sidovinst

Daimler Trucks utvecklingschef Sven Ennerst:

– Blind Spot Assist är som att ge chauffören en extra uppsättning ögon som är integrerade med själva lastbilen – vi är alltså inte beroende av trailerleverantören. Systemet övervakar hela fordonet.

Detta framkom tydligt vid nästa demonstration där testchauffören under en skarp högersväng var på väg mot en direktkontakt. I god tid innan sammanstötningen hade BSA beräknat faran och varnat chauffören med röd trekant och varningsljud.

Flera kanske nu tänker: ”Var det inte något liknande Volvo lanserade på nya FH för ett par år sedan”, så är det riktigt, bara med den skillnaden att Volvos system ”bara” fungerar vid höga hastigheter och ”bara” varnar vid filbyten.

Denna funktion har Daimlers BSA också och det är här signalerna från den framåtriktade videokameran kommer till användning.

Men det är vid högersvängsolyckor från stillastående eller låga hastigheter de riktigt farliga situationerna uppstår och efter att ha besökt demonstrationen tvivlar jag inte på att Blind Sport Assist är på rätt väg och att systemet kommer att minska högersvängolyckorna.