Sveriges Åkeriföretag har lämnat en rad synpunkter och förslag när det gäller hänsynen till hållbara värden inom transportnäringen. Förhoppningsvis får miljö och socialt hållbara villkor större fokus. Vi har arbetat fram ett frivilligt åtagande för medlemmar i form av Fair Transport. Ett sätt att identifiera sunda och hållbara transporter. Vi vill att det ska vara vägledande för transportköp i Sverige, inte minst inom offentlig sektor.

– Om offentliga upphandlingsparter i större utsträckning tillämpar Miljöstyrningsrådets och Q3:s handledningar och rekommendationer så får vi ett kraftfullt verktyg för bättre och kvalitetssäkrare transportupphandlingar, säger Erika Svanström, Samhällspolitiskt ansvarig hos Sveriges Åkeriföretag.

– Vi har medlemmar som avstår från att lämna anbud på grund av hur detaljkraven formulerats, i kombination med att aktörer lägger orimligt låga anbud i förhållande till uppdragens komplexitet. På så sätt slås seriösa aktörer ut. Det måste förändras genom att fokus flyttas från teknikdetaljer till funktionsinriktade upphandlingar, samt att hållbara värden värderas högre i enlighet med befintlig lagstiftning.

– Trots tydliga krav och stark styrning i inledningsskedet så förekommer inga uppföljningar av hur avtalet fungerar och följs, oss veterligen. Det måste ske en förändring, säger Erika Svanström.