Detta nya program, som kallas för ”ContiConnect”, övervakar, analyserar och rapporterar däcktryck och temperatur för hela fordonsparken, baserat på data som samlas in av de tillförlitliga ContiPressureCheck-sensorerna.

ContiConnect meddelar den ansvariga personen för fordonsparken och erbjuder korrigerande åtgärder vid behov, exempelvis via en servicepartner. En onlineportal erbjuder transparenta rapporter om fordonsparkens däckprestanda och övergripande effektivitet.

I och med lanseringen under andra kvartalet 2017, kommer ContiConnect att vara tillgängligt på nyckelmarknader i Sydostasien. Europa och Amerika.