De totala leveranserna av drivmedel ökade från 45 TWh till 45,7 TWh. Användningen av fossil bensin minskade med 5 procent medan användningen av fossil diesel ökade. Användningen av biodrivmedel ökade från 8,3 TWh första halvåret 2016 till 9,2 TWh första halvåret 2017.

Andelen biodrivmedel av de totala drivmedelsleveranserna ökade från 18,4 procent till 20,2 procent.