Rexus Utbildningar utgår från Växjö, men vänder sig med sina utbildningar till hela Sverige.

-Ja, upp till Västerbottengränsen, kan vi säga. Vi försöker hela tiden att bedriva utbildningarna från lämpliga orter med utgångspunkt från de kurser och deltagare som våra medarbetare säljer in.

Han betonar att han själv, liksom utbildare och samarbetspartners knutna till Rexus Utbildningar, har samtliga tillstånd och certifieringar som krävs inom alla områden. Det gäller såväl personliga tillstånd, som för företaget.

-Det kanske känns lustigt att jag tvingas säga det, men tyvärr är det så i den här utbildningsbranschen att alla utbildare inte har det. Och det är ju inte särskilt seriöst.

Byråkratiska prov

Jerker Holmblad berättar att han kan arrangera alla utbildningar som krävs, och Rexus har erforderlig kompetens såväl på maskinsidan, som när det gäller de teoretiska proven, alltså YKB, ADR, Arbete på väg och Trafiktillstånd för dem som vill starta eget. Liksom alla undermoduler inom respektive område.

-Trots alla problem så är detta det roligaste jag någonsin arbetat med. Jag har själv en bakgrund från åkeribranschen och vet vilken press det är från olika myndigheter.

Av den anledningen tycker han det är synd att proven är så byråkratiskt utformade, att många inte klarar av dem.

-Trots att jag är helt säker på att de kan. De är fullfjädrade proffs, de vet hur vägar ska stängas av, skyltar ska sättas upp, de kan hantera alla faror som uppträder, de hanterar sina fordon och maskiner på bästa sätt – men de klarar inte de teoretiska proven.

-Jag har flera exempel på personer som bara hunnit till fråga tio av 40, när provtiden är slut. Det är frustrerande, när jag vet att de kan.

Urholkar branschen

Den här situationen medför att den stora bristen på personal i branschen snarare förstärks, än minskar. Det kan också föra med sig att många som verkligen kan sin sak, försvinner till helt andra yrken.

-Det borde upplysas om att det finns möjligheter till muntliga prov ute på arbetsplatsen och med platschefen närvarande. Men det är få som känner till detta.

Han tycker även att åtsnörda tillståndstider inom vissa områden, från fem till tre år, ställer till problem.

-Kunskap och säkerhet kan vi inte få för mycket av, men genom att dra ner giltighetstiden till tre år blir det andra problem – som i realiteten kanske urholkar kunskapsbasen ute i branschen, istället för tvärtom.

Massor av jobb

En ensamföretagare, eller ett fåmansföretag får räkna med att tillstånden kostar cirka 15 000 kronor per år och person och att det krävs fyra dagars utbildning. Till detta ska läggas lön och traktamenten.

-Det borde gå att göra detta enklare. Det var hårt tryck på YKB-utbildning för bussar 2015 och för lastbilar 2016, och nu är det ADR-utbildningen till mars. Tyvärr vill inte alla åkerier fördela utbildningarna, eftersom de då kanske har utbildat personal som inte jobbar kvar. Nästa utbildningspuckel blir därmed 2020 och 2021.

-Det är också ett problem som bör lösas på något sätt.

Samtidigt skapar situationen massor av jobb för Jerker Holmblad. Och trots alla problem trivs han när han får dela med sig av sina kunskaper.

-Det är så gott som alltid bra folk, hur seriösa som helst. Och då är det en tillfredsställelse när allt fungerar precis som det ska, avslutar Jerker Holmblad.